Κόσμος 79 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1484
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.475 (2.34 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.730
Χωριά βαρβάρων: 1.745
Χωριά με bonus: 531
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 26 ημέρες
Χρήστες on-line: 121
Αριθμός μηνυμάτων: 16.140 (10.88 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 3.496 (2.36 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 25.488 (17.18 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 729 (0.49 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 89
Αριθμός παικτών σε φυλές: 926
Συνολικοί πόντοι: 3.322.850 (2.239 ανά παίκτη, 956 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 24.250.411
 • 25.383.871
 • 27.832.134
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,002 εκατ.
 • 604.742
 • 640.510
 • 117.613
 • 173.869
 • 275.902
 • 3.997
 • 28.109
 • 33.019
 • 4.611
 • 1.134
 • 263
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 675
 • 408
 • 432
 • 79
 • 117
 • 186
 • 3
 • 19
 • 22
 • 3
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 288
 • 174
 • 184
 • 34
 • 50
 • 79
 • 1
 • 8
 • 10
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης816398
Η νεότερη φυλή: ΑΜ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 12:09