Κόσμος 79 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 254
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.225 (24.51 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.209
Χωριά βαρβάρων: 16
Χωριά με bonus: 939
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 202 ημέρες
Χρήστες on-line: 4
Αριθμός μηνυμάτων: 30.860 (121.50 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 7.789 (30.67 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 473 (1.86 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 218 (0.86 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 37
Αριθμός παικτών σε φυλές: 217
Συνολικοί πόντοι: 57.876.581 (227.861 ανά παίκτη, 9.297 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.056.765.031
 • 897.776.153
 • 1.004.712.034
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 9,947 εκατ.
 • 3,946 εκατ.
 • 15,442 εκατ.
 • 6,816 εκατ.
 • 737.034
 • 7,235 εκατ.
 • 283.717
 • 2,076 εκατ.
 • 830.212
 • 77.098
 • 629
 • 3.175
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 39161
 • 15534
 • 60795
 • 26836
 • 2902
 • 28484
 • 1117
 • 8172
 • 3269
 • 304
 • 2
 • 13
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1598
 • 634
 • 2481
 • 1095
 • 118
 • 1162
 • 46
 • 333
 • 133
 • 12
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: anna1801
Η νεότερη φυλή: CON

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 05:25